Koronavirüs Avrupa'da Mart 2019'da Görülmüş Olabilir

Bilim kişileri, koronavirüsün aşısı ve kesin tedaviyi sağlayacak ilacı bulmak için yaptıkları çalışmaların yanında koronavirüsün ne vakit ve ...

Koronavirüs Avrupa'da Mart 2019'da Görülmüş Olabilir

Bilim kişileri, koronavirüsün aşısı ve kesin tedaviyi sağlayacak ilacı bulmak için yaptıkları çalışmaların yanında koronavirüsün ne vakit ve nasıl ortaya çıktığını belirlemek için de çalışmalar yapıyorlar. Özellikle salgının hangi devletlerde ne vakit başladığını tam olarak belirlemek bu hususta en değerli çalışmalardan biri olarak gösteriliyor.

Daha evvel yapılan çalışmalar, Avrupa’da koronavirüs salgınının nasıl başladığına dair kıymetli delillerin ortaya çıkmasını sağlamıştı. Yapılan son çalışmalardan biri, Aralık 2019’da dahi İtalya’da koronavirüsün bulduğunu gösterdi. Barcelona Üniversitesi’nde yapılan yeni bir çalışmada ise İtalya’daki çalışmanın önüne geçerek 12 Mart 2019’da alınmış bir atık su numunesinde koronavirüsün izi bulundu.

Bilim kişilerinin SARS-CoV-2 hakkındaki birinci bulgularından biri enfekte bireylerin dışkısında da virüsün bulunduğuydu. Virüs bağırsaklardan geçerken dış protein tabakasını kaybediyor. Gelgelelim RNA ismi verilen genetik materyal parçaları sağlam bir formda çıkmayı başarıyor ve dışkıyla birlikte vücuttan atılıyor. Koronavirüs,dışkıda da bulunmasına karşın mevcut kanıtlar virüsün dışkı içindeki halinin bulaşıcı olmadığını gösteriyor.

Koronavirüsün dışkı aracılığıyla vücuttan çıkarken yalnızca RNA kesimlerinin kalması, bilim kişilerin atık sularda da bu virüsün izini bulabilmesini sağlıyor. Bu biçimde virüs salgınının nerede ve ne devir başladığı tespit edilebilir. 

Birçok memlekette bu nedenle koronavirüsün izlerini tespit etmek için atık sular inceleniyor. Barcelona Üniversitesi’nde yapılan çalışmada da atık su epidemiyologları, virüsün kentte ne vakit ortaya çıktığını anlamak için Ocak 2018 ile Aralık 2019 arasındaki atıksu örneklerini inceliyorlar. 

PCR testleriyle koronavirüs nasıl tespit ediliyor?

Barcelona Üniversitesi’nden bilim kişilerinin çalışmasının detaylarını anlatmadan evvel koronavirüsün PCR testleriyle tespit edilmesinin detaylarını hatırlamak da yarar var. Koronavirüsün tespit edilmesinde kullanılan PCR testleri için tükürük, mukus, donmuş atıksu üzere virüsün gizlendiği düşünülen örnekler incelenir. Bu örnekler incelenirken numune gereksiz tüm sair partiküllerden arındırılır ve numune içeriğindeki DNA ve RNA modülleri incelenir. Daha sonra numunedeki virüste var olduğu bilinen genetik materyalin kesimleri tespit edilecek kadar fazlalaşana kadar ardışık döngülerle bu materyal modüller çoğaltılır. 

Koronavirüs testlerinde tipik olarak birden fazla gen aranıyor. Barcelona Üniversitesi’nden araştırmacılar, çalışmalarında bu genlerden üçü için numuneleri test ettiler. Test edilen genlerden biri olan RdRp geni için yapılan incelemede Mart 2019 tarihli atık su numunesi olumlu sonuç verdi. Bilim kişileri, bu genin iki yerini taradılar ve her iki yerde de 39.amplifikasyon döngüsü sırasında müspet sonuç elde edildi.

Elde edilen sonuçlara dair bilim kişilerinin üç açıklaması var

Bilim kişileri, atıksu numunelerindeki müspet sonuç için birkaç farklı açıklama yapıyorlar. Bu açıklamalardan birincisi, SARS-CoV-2 formunda isimlendirilen yeni tip koronavirüsün kanalizasyonda çok düşük seviyelerde var olduğu. Vesair açıklama ise test araçlarının laboratuvarda yanlışlıkla SARS-CoV-2 ile kontamine olması. Olumlu numuneler üzerinde nizamlı çalışma yapan laboratuvarlarda bazen öteki numuneleri kirleten durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu durum pak numunelerin zayıf formda müspet çıkmasına neden olabiliyor. 

Bilim kişilerinin üçüncü açıklaması ise numunenin mahal alan 39.amplifikasyon döngüsünde, testin maksat aldığı gen kesimine benzeyen öbür DNA yahut RNA’nın örnekte konum almış olması biçimde.

Numunenin öbür laboratuvarlarda tekrar incelenmesi gerekiyor

Barcelona Üniversitesi’nden bilim kişilerinin çalışması, bilinenden çok erken bir aşamada Avrupa’da koronavirüsün bulunmuş olabileceğini gösteriyor olmasına karşın vesair datalar, çalışmanın sonucunu desteklemiyor. Mart 2019 tarihinde Barcelona’daki teneffüs yolu marazı vakalarının sayılarında bir artış görülmemesi kıymetli bir delil olarak çalışmanın sonucunun önünde duruyor.  

Barcelona Üniversitesi’nden bilim kişilerinin koronavirüsün izlerini buldukları numune örnekleri üzerinde yeni çalışmalar yapılması gerekiyor. Yapılacak yeni çalışmalar, sonuçların denetim edilmesinin yanında Avrupa’da koronavirüsün geçmişi hakkında değerli bir ipucunun ortaya çıkarılmasını sağlayacak.